Edukujemy | Inspirujemy | Dzielimy się pasją

Stowarzyszenie Animacji Filmowej

powstało z ogromnej pasji połączonej z doświadczeniem i wiedzą, którą chcemy dzielić się z miłośnikami animacji filmowej.

Pragniemy dotrzeć do osób w każdym wieku, dla których animacja może stać się początkiem zupełnie nowego rozdziału w życiu.

Naszą misją jest edukacja
i pokazywanie jak interdyscyplinarną dziedziną jest animacja i jak wyjątkowych artystów skupia.

Poprzez warsztaty, spotkania z wybitnymi twórcami - scenarzystami, autorami ilustracji i animatorami - przybliżamy tajniki branży i tłumaczymy jej specyfikę.

Cele Stowarzyszenia:

 1. krzewienie edukacji i kultury filmowej
 2. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa na poziomie krajowym i europejskim
 3. wspieranie działalności organizacji członkowskich
 4. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 6. działanie na rzecz promocji filmu animowanego poprzez organizowanie warsztatów, spotkań cyklicznych oraz imprez plenerowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
 7. tworzenie i rozwój nowych kadr profesjonalnych animatorów, scenarzystów, realizatorów którzy będą aktywnie współkreować polską animację filmową
 8. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami
 9. wspieranie aktywności społecznej w obszarze kultury
 10. wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania kulturą
 11. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów
 12. organizowanie imprez kulturalnych,
 13. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową
 14. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej
 15. realizację projektów dofinansowanych ze środków własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych
 16. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 17. promocję i organizację wolontariatu;
 18. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
statut pobierz pdf
Zarząd

 

Prezes: Karolina Sendecka

Wiceprezes: Grzegorz Wacławek

Członek zarządu: Joanna Figarska

Członkowie stowarzyszenia

 

Bogumiła Celuch

Kacper Celuch

Anna Zięba

Andrzej Sendecki